PŘIPRAVOVANÁ DAŇOVÁ REFORMA

 

Jak se změní  daně v souvislosti s reformou. Přehled změn ve zdravotnictví a sociální oblasti.

 

Daňová oblast

Ekologická daň

Elektřina

 1. Za megawatthodinu elektřiny se bude od 1. ledna 2008 platit daň ve výši 28,3 koruny.
 2. Daň se nevztahuje například na hromadnou přepravu po železnici či ekologicky šetrnou výrobu.
 3. Daň zvýší cenu elektřiny pro spotřebitele i pro firmy.

Zemní plyn

 1. Pro výrobu tepla činí sazba od začátku příštího roku 30,6 koruny za megawatthodinu, pro pohon motorů vzroste do roku 2020 ze současné nuly na 264,8 koruny za megawatthodinu.
 2. Plyn nezatížený daní budou odebírat domácnosti, pokud jej užívají k vytápění. Plyn bez ekologické daně může rovněž sloužit jako palivo pro lodě.

Pevná paliva

 1. Sazba dosáhne 8,5 koruny za gigajoule. Pevná paliva ale nemusí danit například výrobci elektřiny či tepla pro domácnosti.

Kvůli ekologickým daním by měla cena elektřiny pro domácnosti stoupnout o jedno procento, cena uhlí o devět procent. Průměrné náklady na energie se zvýší o 3,3 procenta.

Stát by měl z nově zavedených daní příští rok získat 4,3 miliardy korun. O zavedení ekologické daně různé vlády uvažovaly již od roku 1992.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Zvýšení z 5 % na 9 %

 1. Od 1. 1. 2008 stoupne snížená sazba DPH z pěti na devět procent.
 2. Zdraží potraviny, léky, jízdné, knihy, vstupné na kulturní a sportovní akce, ubytování v hotelech či koupě bytu.

Základní sazba 19 %

 1. Zůstává beze změn.

 

Spotřební daň

Cigarety zdraží

Krabička cigaret podraží v roce 2008 až o sedm korun. Zvýší se rovněž zdanění tabáku.

Daň z příjmu fyzických osob

Pokles na 15 procent ze superhrubé mzdy

 1. Platí od 1. 1. 2008.

Pokles na 12,5 % ze superhrubé mzdy

 1. Platí od 1. 1. 2009.

Srážková daň

 1. U převážné většiny položek platí 15 procent od 1. 1. 2008. Od 1. 1. 2009 klesne na 12,5 procenta.

Slevy na dani

 1. Na poplatníka činí od 1. 1. 2008 sleva 24 840 korun, o rok později klesne na 16 560 Kč. Stejná sleva platí i na druhého z manželů bez příjmů.
 2. Sleva na dítě dosáhne příští rok 10 680 korun, v roce 2009 to bude 10 200 korun. Sleva na studujícího bude v obou letech stejná - 4020 korun.

 

Výdajové paušály nebudou zastropovány, daňový bonus může dosáhnout maximálně 52 200 korun.

Zruší se minimální základ daně a vzhledem k jednotné sazbě také společné zdanění manželů.

Daň z příjmu právnických osob

Pokles na 19 procent.

 1. Od 1. 1. 2008 budou firmy platit daně ve výši 21 procent. O rok později se sazba sníží na 20 procent, na začátku roku 2010 klesne na 19 procent.

Srážková daň

 1. U převážné většiny položek platí 15 procent od 1. 1. 2008. Od 1. 1. 2009 klesne na 12,5 procenta.

Stravenky

 1. Firmy si nadále budou moci odečítat stravenky od základu daně jako dosud. Oproti původnímu návrhu se nezmění ani podpora závodního stravování, která bude dále v nezměněné výši.

 

Úroky z úvěrů

 1. Na rozdíl od současného stavu si budou moci firmy odečíst úroky pouze do výše základní sazby ČNB navýšené o čtyři procenta.
 2. Leasing budou moci odečíst pouze do výše jednoho procenta z nájemného.
 3. Tato opatření se nevztahují na fyzické osoby, firmy budou moci úroky odečítat zcela, pokud jejich výše nepřesáhne milion korun ročně.

Podpora penzijního a životního pojištění

 1. U penzí a pojistek, na které si přispívá zaměstnanec sám, se podmínky nemění. Zaměstnanec si nově může odečíst z daňového základu až 24 tisíc korun, které mu přispěje zaměstnavatel - tyto peníze tak nebude muset danit.

Kurzové sázky

 1. Nově se u nich zdaní i manipulační poplatek.

Odpis pohledávek

 1. Firmy nebudou moci tvořit daňově uznatelné opravné položky nad 200 tisíc korun. Výjimkou jsou ty pohledávky, které firma vymáhá soudně.
 2. Pohledávky splatné do konce roku 1994 již firmy nebudou moci odepisovat. Dlužníci budou muset navýšit základ daně o hodnotu neuhrazeného závazku odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců, nebo se promlčela.

Uznatelnost zásob

 1. Firmy budou nově moci odečíst od základu daně neprodejné zásoby.
 2. Dosud se některé uchylovaly k simulovaným prodejům za nižší ceny.
 3. Neprodejné zásoby, například potraviny s prošlou lhůtou, dosud vykazovaly jako škodu.

Osvobození dividend od daně

 1. Od povinnosti platit daně z dividend budou osvobozeny i dceřiné společnosti českých firem, které nepůsobí v tuzemsku či Evropské unii.
 2. Týká se to i kapitálových zisků českých firem. Musí však splnit stanovené podmínky.

Prodloužení leasingu

 1. Doba nájmu u finančního leasingu velkých zařízení, jako jsou lodě, jeřáby či vybavení servisů, se prodlužuje ze tří na deset let.
 2. U nemovitostí se doba leasingu prodlužuje z osmi na 30 let.
 3. Doba odepisování a trvání finančního leasingu u osobních automobilů se prodlužuje na pět let.

 

Paušál pro osoby samostatně výdělečně činné

 1. Pokud OSVČ uplatňují výdaje procentem z příjmů, takzvaným paušálem, budou muset v tomto paušálu být zahrnuty veškeré výdaje.
 2. Navíc již nebude možné odečíst zaplacené pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
 3. Výše paušálních výdajů pro stanovení základu daně z příjmů se nemění.

Posun hranice pro podvojné účetnictví

 1. Hranice, od níž je povinné vést podvojné účetnictví, se zvýší. Podnikatelé jej budou muset vést, pokud budou mít roční obrat vyšší než 25 milionů korun.
 2. Dosavadní hranice činila 15 milionů.

V rámci reformy jsou navržené další editační povinnosti (závazná posouzení), která pomohou zvýšit právní jistotu firem. Podnikatel tak bude moct požádat stát o radu s řešením vybraných problémů a nejasností v daňové oblasti.

Stát bude muset poradit například s rozdělením výdajů či nákladů, které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům. Cena za každou žádost je stanovena na deset tisíc korun.

Ruší se rovněž některé úlevy, například osvobození úrokových výnosů z hypotečních zástavních listů. Odborové organizace budou muset danit své příjmy a zoologické zahrady příjmy z reklam.

Zdanění majetku

Úleva pro zemědělce

 1. Obec může zemědělce osvobodit od povinnosti platit daň z nemovitosti za zemědělské pozemky.
 2. Obce budou moci rovněž mít možnost ovlivnit výši daně z nemovitosti.

Registrační pokladny

 1. Ruší se.

Dědici vydělají

 1. Od placení dědické daně z hotovosti, vkladů na účtech a věcí osobní potřeby je osvobozena také tzv. II. skupina poplatníků. Do té patří například sourozenci, tety, strýcové, neteře a synovci. Dosud nemuseli daň platit pouze přímí potomci. Omezeno bude i placení darovací daně. Tu rovněž nebudou muset platit jak přímí potomci, tak lidé spadající do II. skupiny.

 

 

 

 

 

 

Sociální oblast

 

Poprvé strop na pojištění

Maximální vyměřovací základ na sociální a zdravotní pojištění bude čtyřnásobkem průměrné měsíční mzdy. Tento základ bude platit jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

Podpora státu

Porodné

 1. Snižuje se na 13 000 Kč za každé dítě

Třírychlostní rodičovský příspěvek

 1. Dvouletá mateřská dovolená - 11.400 korun měsíčně. Tři roky doma s dítětem - 7600 korun měsíčně. Čtyřletá mateřská - příspěvek 7600 do 21 měsíců věku dítěte, pak 3800 korun měsíčně.

Přídavek na dítě

 1. Nárok mají jen rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Získat mohou 500 Kč na dítě do 6 let, 610 Kč na dítě do 15 let, 700 Kč do 26 let.

Sociální příplatek

 1. Nárok mají rodiče pečující o nezaopatřené dítě. Příjem rodiny v předcházejícím kalendářním čtvrtletí ale nesmí převýšit dvojnásobek částky životního minima rodiny. Výše dávky klesá s rostoucím příjmem rodiny. Nejnižší příplatek činí 50 Kč měsíčně.

Dávky pěstounské péče

 1. Jednorázový příspěvek při převzetí dítěte do péče. Do 6 let věku dítěte - 8 tisíc Kč, od 6 do 15 let - 9 tisíc Kč, od 15 do 26 let - 10 tisíc Kč. Dávky se nebudou valorizovat.

Příspěvek na školní pomůcky

 1. Takzvané pastelkovné se ruší.

Pohřebné

 1. Nárok se ruší. Výjimka platí pouze tehdy, je-li pohřeb vypraven rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti.

 

 

Dávky v nezaměstnanosti

Kdo nepracuje 12 měsíců a déle, bude pobírat pouze existenční minimum. Ustanovení se nevztahuje na osoby starší 55 let, osoby částečně invalidní a rodiče pečující o dítě mladší 12 let.

Uchazeč o zaměstnání, s nímž zaměstnavatel zrušil pracovní poměr pro zvláště hrubé porušení pracovních povinností nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Postižení nelegální práce

 1. Uchazeč o práci, který byl kvůli nelegální práci vyřazen z evidence, bude moci znovu požádat o zařazení do evidence uchazečů až po uplynutí šesti měsíců.

Nemocenské pojištění

Účinnost nového zákona o nemocenském pojištění je odložena o další rok, na 1. 1. 2009.

Maximální výše měsíční dávky v nemoci se sníží o 1300 až 3500 Kč měsíčně. Při platu 10 tisíc hrubého bude činit 4 806 Kč, při platu 40 000 dosáhne maxima 10 368 Kč.

Pro výši nemocenského pojištění a podpory při ošetřování člena rodiny se do 1. redukční hranice započítává 90 % denního vyměřovacího základu.

Výše nemocenského činí

 1. 60 % denního vyměřovacího základu pro 4. až 30. kalendářní den pracovní neschopnosti. 66 % denního vyměřovacího základu pro 31. až 60. kalendářní den pracovní neschopnosti. 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti.
 2. Výše podpory při ošetřování člena rodiny je 60 % denního vyměřovacího základu. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 69 % základu.

 

Za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti nenáleží ani nemocenská, ani plat či služební příjem.

 

Zdravotní oblast

 

Co zaplatí pacienti

30 korun

 1. Pacienti bez rozdílu věku zaplatí za návštěvu praktika, zubaře, specialisty, klinického psychologa a logopeda 30 korun. Stejnou sumu lidé zaplatí v lékárnách za vydání každého léku na recept.

60 korun

 1. Za den strávený v nemocnici, lázních, dětských léčebnách a ozdravovnách zaplatí lidé 60 korun.

90 korun

 1. Češi budou platit i 90 korun za návštěvu lékařské a zubní pohotovosti. Pokud ale nechají lékaři pacienta převézt z pohotovosti přímo na léčení do nemocnice, nic platit nebudou. Zdravotnická zařízení (například soukromí lékaři, nemocnice či lékárny) mají povinnost poplatky od pacientů vybrat. Pokud je nevyberou, hrozí jim pokuta až do výše 50 tisíc.

Poplatek 30 korun zaplatí pacienti za předepsaný lék bez ohledu na počet balení. Pokud budou chtít (hlavně dlouhodobě nemocní) pacienti na poplatcích za vydání léku na recept ušetřit, je dobré si nechat předepsat víc balení od jednoho léku najednou.

Výjimky z poplatků

Kdo nebude hradit poplatky vůbec

 1. Lidé, kteří lékaři doloží maximálně měsíc staré potvrzení, že jsou v hmotné nouzi.
 2. Děti z dětských domovů a polepšoven.
 3. Lidé, kterým soud nařídil ochranné léčení (například alkoholici, narkomani, sexuální devianti).
 4. Pacienti, kteří se musí povinně podrobit léčbě infekčního onemocnění (např. léčbě tuberkulózy).

Poplatky u praktického lékaře, zubaře a specialisty nezaplatí:

 1. Pacienti, kteří jdou na preventivní prohlídku.
 2. Děti, které jsou vážně dlouhodobě nemocné (například děti s vážnými genetickými vadami).
 3. Pacienti, kteří pravidelně dochází na hemodialýzu (čištění krve).
 4. Lidé, kteří jsou vyšetření lékařem transfúzní služby před darováním krve, plazmy či kostní dřeně.

Lidé osvobození od plateb u praktika, zubaře a specialisty (dlouhodobě nemocné děti nebo pacienti docházející na dialýzu) ale zaplatí jako kdokoli jiný všechny ostatní poplatky (například 30 korun u logopeda, psychologa či za vydání léku na recept i 60 korun za den v nemocnici a 90 korun za návštěvu pohotovosti).

Roční limit pět tisíc

Vláda zavedla strop pět tisíc korun ročně - sčítají se poplatky u lékaře, za vydání léku a za část doplatků na léky. Neznamená to ale, že nikdo nemůže zaplatit více než pět tisíc. Například poplatky za pobyt v nemocnici, v lázních, dětských ozdravovnách nebo za pohotovost se totiž do limitu nepočítají.

Do ročního limitu se započítávají jen doplatky na nejlevnější na trhu dostupný lék se stejným účinkem.

Pokud ale lékař na receptu vyznačí, že jím předepsaný lék nejde nahradit, započítá se pacientovi do limitu celý doplatek.

To, co pacient zaplatil nad pětitisícový limit, mu musí pojišťovna ve stanovené lhůtě vrátit (do 60 dní po uplynutí čtvrtletí, ve kterém pacient limit vyčerpal).

Nová pravomoc lékárníků

Výměna léku za levnější

Lékárníci dostanou možnost na žádost pacienta vyměnit lékařem předepsaný lék za levnější, který má stejnou účinnou látku. Pokud ale doktor na předpisu vyznačí, že na předepsaném léku trvá, lékárníci změnit lék nesmějí.

Určování cen léků a doplatků

O cenách léků a jejich úhradě ze zdravotního pojištění bude nově místo ministerstev financí a zdravotnictví rozhodovat Státní ústav pro kontrolu léčiv, jehož ředitele jmenuje ministr zdravotnictví. Tím se ústav stane jednou z nejmocnějších institucí v českém zdravotnictví. Bude nově rozhodovat o víc než 42 miliardách, které v Česku ze zdravotního pojištění na léky jdou.

Posílení pravomocí vlády

Vláda a VZP

Vládě se podaří ovládnout VZP. Zatímco dnes ředitele VZP jmenuje a odvolává Poslanecká sněmovna, nově ho bude jmenovat a odvolávat správní rada VZP, ve které má vláda dvoutřetinovou většinu.

Silnější ministerstvo zdravotnictví

Ceny za výkon

O cenách lékařských výkonů už nebudou rozhodovat dohody pojišťoven, zájmových sdružení lékařů, vědeckých společností a pacientských sdružení, ale bude je určovat samo ministerstvo zdravotnictví.

Zmrazení platby za státní pojištěnce

Důchodci, studenti a nezaměstnaní

V příštích dvou letech stát nebude zvyšovat platby, které platí pojišťovnám za 5,8 milionu pojištěnců. Mezi ně patří děti, důchodci, studenti nebo nezaměstnaní. Nyní stát platí za své pojištěnce 680 korun.

 

23. září 2007

NAHORU