Kam mizí pohádkové zisky skupiny ČEZ?

Při vědomí obtížné situace našich energetiků při zprovozňování přenosové soustavy po následcích vichřice Emma se přesto nemohu ubránit dojmu, že cosi shnilého je v státě dánském ...

Kam mizí pohádkové zisky skupiny ČEZ?

Rozhodně nikoliv do masivní obnovy přenosové soustavy, která je prohnilá, jako ČEZ sám.

Posílám Vám snímky skutečné příčiny selhání vysokonapěťového stožáru (nebude asi jediný), za kterými nestojí jakkoliv silná Emma, ale obyčejný šlendrián v podobě nulové údržby - chybějícími nátěry namáhaných částí sloupů počínaje, defektoskopickými zkouškami konče. Na to peníze v ČEZ asi nejsou. V souvislosti s avizovanými častějšími a silnějšími proměnami počasí a následcích výpadků el. na obyvatelstvo, by s tím měli vládní stratégové potažmo ČEZ něco opravdu dělat.

Přeji pěkný den.

Snímky z rychlostní silnice R10 Praha - Liberec a detaily zcela uhnilých patek stožáru.

 

 

NAHORU