Zpráva Hospodářské komory České republiky ke schválené novele zákona o technických normách

 

Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení schválila návrh změny zákona o technických požadavcích na výrobky. Hospodářská komora České republiky vítá tuto novelu předloženou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, která zásadním způsobem zabezpečuje dostupnost norem a výrazně snižuje cenu - v návrhu vyhlášky přístup podnikatele z jednoho PC na všechny normy za 1000 Kč. 


„Tento počin je jednou z největších podpor podnikání od devadesátých let,“ říká Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky. „Současný stav zapříčiňuje, že soubory norem jsou neúnosně drahé a podnikatel si nemůže zakoupit pouze část normy, což nový systém umožní. Tato novela přinese větší zájem podnikatelů o normy, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a v neposlední řadě lepší ochranu spotřebitelů,“ doplňuje Petr Kužel.

Cílem této schválené novely je zabezpečení dostupnosti norem, snížení jejich ceny a zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvýšení jejich zájmu o technickou normalizaci. Hospodářská komora České republiky dlouhodobě aktivně spolupracuje na její přípravě. Česká republika by tak mohla být první zemí v EU, která technickou normalizaci v takovéto formě zpřístupní od začátku příštího roku. více ...

Zdroj : HK-ČR

 

 

 

NAHORU