Vážení kolegové,

Dovolte mi zavzpomínat na začátky SejMu před deseti lety. Kde pánové Milan Bureš za EŽS Brno a pan Minařík za server elektrika.cz vyzvali na svolaném semináři všechny elektrotechniky registrované v krajích ke spolupráci a zejména k řešení vážných legislativních nedostatků, které nás všechny velice tíží. Bez spojení všech elektrotechniků by se asi těžko prosazovalo to co je správné a nutné řešit.
Akce byla svolána a vedla k založení „Sekce elektrotechniků jižní Moravy“ při “Obchodní a hospodářské komoře Brno“, kde  na jejím rozšířeném celorepublikovém zasedání vznikla výzva k založení “Elektrotechnické sekce Hospodářské komory České republiky“, jejíž aktivity by byly převážně přeneseny na “Elektrotechnická unie České republiky“ (EU ČR). Na tomto zasedání byl zvolen mluvčí  této připravované unie pan Julius Růžička z Liberce.

Ze čtrnácti krajů v ČR se k této unii přihlásilo na tomto zasedání ihned osm krajů. Pracovat v této unii neprojevil zájem Cech Plzeň a ESČ Praha. Ve čtyřech krajích nebylo koho oslovit, protože žádné sdružení nebylo nalezeno.
Na podněty a připomínky SejM došlo ještě před registrací na MV ČR k výstižnějšímu přejmenování na „Unii elektrotechniků české republiky“ (UE ČR) a to z důvodu, aby se zkratky nepletly s evropskou unií. Následovala registrace UE ČR na MVČR a jmenování předsedy UE ČR, kterou byl pověřen pan Julius Růžička.
Panu Růžičkovi se podařilo přenést veškeré aktivity UE ČR do Liberce. Z iniciativy kraje jihomoravského byly odeslány dopisy do krajů, které nebyly členy UE ČR, aby i zde se mohli elektrotechnici aktivně zapojit. Bohužel, výsledek byl negativní a nepodařilo se tyto kraje zapojit do UE ČR ani  po opětovných výzvách a ani za období pěti let.

Naopak ztráta odchodem pana Kaluse člena UE ČR byla prvním varováním, že není něco v UE ČR jak má být. Následně se bohužel zhoršil zdravotní stav p. Růžičky, který trvá až dosud. Za EŽS připomínám, aby p. Růžička vyrovnal slíbené finanční plnění ve věci náboru zájemců na certifikaci rozváděčů R1, R2 a R3.
Z pohledu SejMu a EŽS nevidíme v panu Růžičkovi záruku dalšího rozvoje UE ČR a navrhujeme jeho odstoupení z funkce předsedy s doporučením na nového kandidáta pana Jaroslava Miklíka do této uvolněné funkce předsedy.UE ČR.

Pokud by nedošlo  k výměně předsedy UE ČR, pak jsme nuceni vystoupit z UE ČR pro její nízkou aktivitu v rámci ČR, která byla podrobena veřejnému připomínkování na elektrika.cz.
Tento dokument předáváme na vědomí 5. sněmu UE ČR se žádostí, aby věc byla řádně posouzena a to ku prospěchu věci  všech elektrotechniků v rámci celé ČR. Zároveň omluvte kolegy Moláka a Sováka z důvodu pobytu mimo republiku.Ostatní kolegové jsou v dlouhodobě zavaleni prací a nemohou se na 5. sněm uvolnit.
Aktivity EŽS a SejM jsou stále neměnné, i když jsem já - Milan Bureš -  zdravotně postižen mrtvicí, ze které se postupně a zejména prací dostávám do téměř normálního stavu.Tím je vysvětlena i moje neúčast na 5. sněmu UE ČR. Dále Vás upozorňuji na zveřejněný materiál na elektrika.cz ohledně akce EŽS Brno a SejMu, podáním podnětu do kanceláře Ombudsmana, který se týká vypracovávání kvalitních projektů a jejich schvalování, což přineslo celorepublikovou smršť iniciativ a názorů, na elektrice.cz, ale zejména to, že UE ČR není u velké většiny elektrotechniků vůbec známa.

Zprávu předkládají:    za SejM – Jiří Reich, za EŽS Brno – Milan Bureš

V Brně dně 5.9.2010

NAHORU