KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM EŽS Brno :

1. Fyzická i právnická osoba působící v elektrotechnice, zaměstnanec elektrotechnik :

a) vyplnění a odevzdání členské přihlášky,
b) uhrazení stanoveného členského příspěvku t.j. 300,- Kč.

2. Učeň elektrotechnického povolání, student elektrotechnické školy - člen čekatel :

a) vyplnění a odevzdání členské přihlášky,
b) po dobu učení nebo studia zápisné nehradí,
c) po dobu učení nebo studia členský příspěvek nehradí.

3. Absolvent elektrotechnického učiliště nebo elektrotechnické školy - člen absolvent :

a) vyplnění a odevzdání členské přihlášky, pokud ji už neodevzdal podle odst. 2,
b ) první rok po absolvování učiliště nebo školy členský příspěvek nehradí.

Člen čekatel nebo člen absolvent má stejná práva i povinnosti jako řádný člen EŽS.