menu

 

 

 
 

Vybrali jsme pro revizní techniky z internetu.

Materíál pro zkoušky a přezkušování Rev. Techniků na ITI.

Vzhledem k tomu, že mnozí RT jdou na přezkoušení a ani neví na co budou muset odpovídat, jsme připravili soupis otázek ke zkouškám. Dále připravujeme vypracování odpovědí na tyto otázky.

Tímto vyzýváme všechny zájemce o spolupráci na zpracování stručných a adekvátních odpovědí. Případní zájemci se prosím ohlaste na buresezs@volny.cz

Pochopitelně, že všichni zpracovatelé obdrží kompletní vypracovaný materiál, což  bude velká úspora času pro každěho zpracovatele.

Otázky budou přiděleny podle přihlášených zpracovatelů a to do oblastí:

  • do 1000 V
  • nad  1000 V
  • výbuchy
  • hromosvodová zařízení.

Každý přihlášený tedy uvede tu oblast rozvodů, ve které pracuje a kterou dobře zná a to jak prakticky, tak i teoreticky podle norem ČSN a ČSN EN.